आरोग्य

आपल्या आहारात ’फायबर’चे प्रमाण भरपूर असावे, असे आपण नेहमी वाचतो आणि ऐकतो. पण हे फायबर म्हणजे नक्की काय? याबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात खूप संभ्रम असतो. त्यामुळे त्याची...
साधारणतः तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी घरातला पंखा ही एक चैनीची गोष्ट असायची. पण हळू हळू हवामान गरम होत गेले. शीतल छाया देणारे वृक्ष नाहीसे होत गेले. प्रत्येक घरात पंखे आले....
एखादं घर जर महिनोन महिने अंधारात असेल तर तिथे पाली, झूरळं, किडे मकोडे घरं करतात. घर कोळ्याच्या जाळ्यांनी, कोळीष्टकांनी भरून जातं. कधीतरी आपण तिथे जाऊन दिवा लावला, की लख्ख...
आपणा भारतीयांचे चहाप्रेम जगद्‌विख्यात आहे. ’चहा पिण्याची कुठलीही वेळ नसते, पण वेळेवर चहा लागतोच’. घरात कोणी पाहुणा आला तर चहा घेणार का? म्हणून विचारणे किंवा न सांगता चहाचा कप...
हॅलो आई, अगदी राहवेना म्हणून तुला काही सांगायचं ठरवलंय मी आज. मला माहितीय मी खूप लहान आहे अजून. लहान म्हणजे काय..अगदीच लहान.. खरं तर मला वयच नाहीय !  .. जन्मालाच यायचोय...
मानवी शरीरात हाडांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आपल्या शरीराला हाडांमुळेच आकार येतो. लहान मुलांच्या हातापायांच्या हाडांची वाढणारी लांबी, त्यांची उंची वाढवते. बरगड्यांच्या...