आरोग्य

अशोक वैद्यांची एक वर्षापूर्वी coronory angioplasty झाली. stent टाकली गेली. त्यांना पूर्वीपासून मधुमेह होता, त्यामुळे आता बरीच बंधनं आली. नियमित औषधोपचारांबरोबरच व्यायाम चालू...
आजचे युग हे तसे संगणक युग आहे. साधारणतः ऐंशीच्या जगात भल्या थोरल्या संगणकांपासून सुरवात झालेल्या या युगात जेव्हा संगणकांचा मोबाईलशी संयोग होऊन स्मार्टफोन आला, तेव्हा त्यात...
अगदी लहानपणापासून आपल्या जीवनात नकारात्मक प्रतिक्रियांचा सतत भडिमार होत असतो. आपल्या नकळत आपल्यावर या प्रतिक्रियांचा खोलवर परिणाम होत राहतो. जगण्याचे सर्व पैलू त्यामुळे...
'There is a basic law that Like attracts Like. Negative thinking Definitely attracts Negative results. Conversely, if a person habitually thinks optimistically and...
निरामय आरोग्यासाठी नियमित व्यायाम आवश्‍यक असतो, याबद्दल कुणाचेच दुमत नसते. एकुणातले जवळपास २० टक्के लोक काही ना काही तरी व्यायाम करतात. काहीजण भल्या पहाटे उठून धावणे, जॉगिंग...
हांस सेले या विचारवंताचे एक छान वाक्‍य आहे.. Adopting a Right Attitude can convert a Negative stress into a positive one.. आणि ते अगदी खरं आहे. आज नकारात्मक तणाव नियोजनाची...