ब्लॉग

आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात दोन प्रकारची माणसं असतात. एक जे रुळलेल्या वाटांवर चालतात, मोजूनमापून स्वप्न बघतात, ‘जमेल ना आपल्याला’ हे आधी मनाशी ठरवतात, मग अगदी विचारपूर्वक...