बुकशेल्फ

आयुष्यात एकेका विषयाला वाहून घेतलेली माणसे असतात. तो त्यांचा जीवनानंद असतो. त्यातच ती रमतात आणि अधिकाधिक सखोल जात राहतात. ‘अजिंठा’ हे पुस्तक वाचताना त्याचा प्रत्यय येत जातो....
लेखकानं पहिलं पुस्तक लिहावं, ते विनोदी असावं, विनोद दर्जेदारही असावं आणि वाचकांना हसू आणणारंही असावं, पुस्तकाला पुलंची प्रस्तावना असावी आणि पुस्तक मुख्य प्रवाहातल्या मातब्बर...
विपुल लेखन करणारे विनोदी लेखक अनेकदा ठराविक पात्रांना जन्म देतात. त्याचा फायदा असा की पहिल्या कथेत, लेखात त्या पात्राचे शारीरिक वर्णन केले, स्वभाववैशिष्ट्ये सांगितली, की...
‘प्रकाश बाळ जोशी यांच्या कथा’ या राज्य पुरस्कार प्राप्त मराठी  कथासंग्रहाचे  इंग्रजीत भाषांतर केलेले ‘मिरर इन द हॉल’ (Mirror in the Hall) हे पुस्तक प्रकाशित झाले...
प्रत्येक लेखकाकडे स्वतःची अशी एक उत्कट प्रेमकथा असतेच असे म्हणतात. प्रत्यक्ष किंवा लेखकाच्या मनात घडलेली. तेवढी कथा तो मन लावून लिहितो. त्यात कोणतीही भाषिक कारागिरी, शैलीचा...
वीणा संत यांनी लिहिलेले ‘आक्का मी आणि...’ हे पुस्तक हाती आले आणि ते संपूर्ण वाचल्याशिवाय बाजूला ठेवताच आले नाही. याचे कारण या पुस्तकाचा विषयच जरा अनोखा आहे. अनोखा अशा...