करिअर

राष्ट्रीय अरुणाचल प्रदेश हागणदारीमुक्त राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य संपूर्णतः हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून घोषित करण्यास आले असून स्वच्छतेच्या मोहिमेतील हे ईशान्य...
काय सांगताय काय!  इंग्रजी ही तशी आपली भाषा नव्हे. त्यातून आपल्या मातृभाषेचा व स्थानिक भाषांचा आपल्या इंग्रजीवर परिणाम होत असतोच. यामुळे ज्या प्रकारच्या चुका आपण इंग्रजी...
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे भागधारकांचे आणि सदस्यांचे हित लक्षात घेऊन विशिष्ट मूल्ये, व्यवस्था आणि नियमांनुसार चालणारी कंपनीची शासनव्यवस्था. थोडक्‍यात खासगी कंपन्यांनी...
कोणत्या राज्यात ’हॉर्नबिल महोत्सव २०१७’ला सुरवात झाली आहे? अ. आसाम   ब. मणिपूर   क. अरुणाचल प्रदेश   ड. नागालॅंड   जागतिक एड्‌स...
राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण मोहीम बालकांचे कुपोषण, खालावलेला जन्मदर आणि खुरटी वाढ अशा समस्यांवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय पोषण मोहीम‘ राबविणार आहे. या...
काय सांगताय काय!  Few हा खरेतर एक सरळ, साधा, सोपा असा शब्द आहे. तुम्ही विचार करत असाल, की या इतक्‍या सामान्य अशा शब्दाच्या उपयोगामध्ये काय बरे चूक होऊ शकते. नेमके हेच...