एंटरटेनमेंट

परवा पार्सल खूप दिवसांनी घरी आली. सॉरी.. आज्जी खूप दिवसांनी आली. (खूप दिवस ती घरी नसली की तिला हाक मारायची सवयच जाते. पार्सलचं खरं नाव आज्जी आहे हे मी विसरूनच जाते. परवापण...
निसर्ग हा चमत्कृतीपूर्ण वैशिष्ट्यांनी ओतप्रोत भरलेला आहे. अमिबापासून ब्ल्यू व्हेलपर्यंत प्रत्येकाची स्वतःची अशी सुरेख वैशिष्ट्यं आहेत. ही वैशिष्ट्यं कधी रंगात दिसतात, कधी...
फिल्डिंग सुरू? एकीकडे सत्तापक्षाने सरकार स्थापनेची तयारी सुरू केली आहे.  त्यासाठी काही बातम्यांची पेरणीही सरकारी प्रचारयंत्रणेतर्फे करण्यात आली होती. पंतप्रधानांनी...
नाना परत येण्याची वाटच पाहत सगळे अजूनही कट्ट्यावर बसले होते. त्यांचं आपापसातलं बोलणंही चालूच होतं.  ‘ते फोटोचं राहूदे. मला तर वेगळीच शंका आहे. कृष्णविवरातून...
‘काल आमच्या घरी एक गंमत झाली. आपण गेल्या वेळी ठरवलं होते ना, की संख्यावाचन सोपे करायचे! पंचवीसऐवजी वीस पाच, सदतीस ऐवजी तीस सात असे वाचन करायचे; तर मी आईला म्हटले, आपण वीस पाच...
चिंगीची चौकस चौकडी कट्ट्यावर बसली होती. कोणत्या तरी कारणावरून जोरजोरात वाद चालला होता. नाना गुपचूप त्यांच्या पाठी जाऊन उभे राहिले.  ‘थापा नको मारूस, गोट्या,’ चिंगी...