एंटरटेनमेंट

दोस्तांनो, या आधी आपण हेन्री मोर या कलाकाराची शिल्पं पाहिली होती. या लेखातसुद्धा एका शिल्पकाराची आणि त्याच्या शिल्पांची ओळख आपण करून घेणार आहोत. या आर्टिस्टच्या शिल्पांना ‘...
मित्रांनो, तुम्हाला मागच्या लेखातील पिकासोचे संगीतकार आठवतात? आणि त्याची आतून बाहेरून दिसणारी गिटार? समोर जे आहे ते तसेच्या तसे न काढता स्वतःला ते कसे दिसतेय ते काढायचा...
‘आज दिवस लहान किंवा मोठा कसा होतो तू नीट समजावून सांगणार आहेस ना आजी?’ नंदूने आल्याबरोबर विचारले. ‘हो, त्यासाठी आधी एक खरोखर घडलेली मजेदार गोष्ट ऐका...’  गोष्ट...
भाजप खासदारांच्या पोटात उठलाय गोळा!  राजकारण व राजकीय पक्षाबाबत सतत ‘सोवळेपणाचा आव आणणे’ हा ‘‘संघ संस्कृती’’चा अविभाज्य भाग! किंबहुना त्यांच्या बौद्धिकांमध्ये संघ...
मित्रांनो, आपण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये कोलंबसानंतर उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेमधून आपल्याकडे आलेल्या काही वनस्पती पहिल्या. आता आपण कालखंडाच्या बाबतीत थोडे मागे जाऊ, खरेतर बरेच...
फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा फोन नव्हते, वीज नव्हती, रस्ते नव्हते. शेतीसुद्धा नव्हती. माणसं गुहेत राहत होती. जगात आजच्या एवढी माणसं नव्हती. त्यांची संख्या फार थोडी...