एंटरटेनमेंट

तुमचा शत्रू चुका करत असताना त्यात व्यत्यय आणू नका. - नेपोलियन 'आनंद' आणि 'दुःख' या दोन्ही गोष्टी आपण आधी निवडून ठेवतो आणि नंतर त्याचा अनुभव घेतो. - खलिल जिब्रान...
अयोध्या आता सिनेमात?  प्रचारतंत्राचा प्रभावी वापर करून देशात अनुकूल वातावरणनिर्मिती कशी करायची यामध्ये काही मंडळी विशेष कुशल व प्रवीण असतात. एकतंत्री राज्यकारभाराचे...