एंटरटेनमेंट

‘आजी तू म्हणतेस ना, की गणितात आकडेमोडीपेक्षा गणिती विचार जास्त महत्त्वाचा असतो? मग त्यावर आधारलेली काहीतरी गंमत सांग ना!’ नंदूने आल्या आल्या सूचना केली. ‘ठीक आहे, आपण एक कोडे...
मोठमोठ्या वाळवंटी प्रदेशांत सतत वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे वाळू एखाद्या भागातून वर काढली जाते आणि ती दूर अंतरावर नेऊन टाकली जाते. या प्रक्रियेला ‘अपवहन’ किंवा ‘सखलीकरण’ (Deflation...
आडवे शब्द १.     संगीतातील सातवा स्वर किंवा बिहार, उत्तर प्रदेशातील एक जमात, ३.     नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्याची व्यवस्था, ५.  ...
उत्साह अंगाशी आला नुकताच भारतीय हवाईदल दिन साजरा करण्यात आला. सध्या जी मंडळी सत्तेत आहेत त्यांच्यात राष्ट्रवाद, देशभक्ती ही विशेषत्वाने ठासून भरलेली आहे. आम्हीच खरे...
‘गेल्या वेळेला आपण संख्यारेषेवर पूर्णांक आणि व्यवहारी अपूर्णांक कसे दाखवायचे ते पाहिले. आता आणखी काही संख्या दाखवायच्या ना?’ हर्षाने विचारले. ‘हो तर! आपण संख्या कशा दाखवतो हे...
आडवे शब्द १.     संगीतातील पहिला स्वर,  ३.     वरच्या मजल्यावरची पडवी, गॅलरी,  ४.     देवाचे अस्तित्व मानणारा, ६...