एंटरटेनमेंट

एक राणी होती शहराझाद नावाची. तिला तिच्या राजाला रोज रात्री गोष्ट सांगावी लागत असे. तिनेच ती युक्ती शोधून काढली होती. राजाने तिचे मुंडके छाटून धडावेगळे करू नये म्हणून. राजाने...
तुमचा शत्रू चुका करत असताना त्यात व्यत्यय आणू नका. - नेपोलियन 'आनंद' आणि 'दुःख' या दोन्ही गोष्टी आपण आधी निवडून ठेवतो आणि नंतर त्याचा अनुभव घेतो. - खलिल जिब्रान...
अयोध्या आता सिनेमात?  प्रचारतंत्राचा प्रभावी वापर करून देशात अनुकूल वातावरणनिर्मिती कशी करायची यामध्ये काही मंडळी विशेष कुशल व प्रवीण असतात. एकतंत्री राज्यकारभाराचे...