हास्यचित्रे

गुरुवार, 22 मार्च 2018

तशीच वेळ आली तर तुमच्या पुतळ्याचंही रक्षण करण्याची तुमच्या या सुरक्षारक्षकाची प्रामाणिक इच्छा आहे, सर!

तशीच वेळ आली तर तुमच्या पुतळ्याचंही रक्षण करण्याची तुमच्या या सुरक्षारक्षकाची प्रामाणिक इच्छा आहे, सर!