स्वागत

शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

शिकारनामा
लेखक ः राजे मधुकर देशमुख
प्रकाशक ः मनाक्षरे पब्लिकेशन्स, पुणे
किंमत ः २५०  
पाने ः १९६
 

सर करा कॅन्सर 
लेखिका ः मुग्धा बरवे
प्रकाशक ः स्नेहल प्रकाशन, पुणे 
किंमत ः १८० रुपये.  
पाने ः १५९

शिकारनामा
लेखक ः राजे मधुकर देशमुख
प्रकाशक ः मनाक्षरे पब्लिकेशन्स, पुणे
किंमत ः २५०  
पाने ः १९६
 

सर करा कॅन्सर 
लेखिका ः मुग्धा बरवे
प्रकाशक ः स्नेहल प्रकाशन, पुणे 
किंमत ः १८० रुपये.  
पाने ः १५९

द्‌ सोल ऑफ गॉड
लेखक ः विजय चव्हाण 
प्रकाशक ः गोयल प्रकाशन, पुणे
किंमत ः २२५ रुपये.    
पाने ः २९२