स्वागत

शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

यशस्वी जीवनाची समर्थ सूत्रे
लेखक ः अरुण गोडबोले
प्रकाशक ः कौशिक प्रकाशन, सातारा 
किंमत ः २२५ रुपये   
पाने ः २३४

आहारवेद
लेखिका ः डॉ. शारदा निर्मळ-महांडुळे
प्रकाशक ः दुर्वांकुर प्रकाशन, अहमदनगर 
किंमत ः ३५० रुपये.  
पाने ः ३५०

यशस्वी जीवनाची समर्थ सूत्रे
लेखक ः अरुण गोडबोले
प्रकाशक ः कौशिक प्रकाशन, सातारा 
किंमत ः २२५ रुपये   
पाने ः २३४

आहारवेद
लेखिका ः डॉ. शारदा निर्मळ-महांडुळे
प्रकाशक ः दुर्वांकुर प्रकाशन, अहमदनगर 
किंमत ः ३५० रुपये.  
पाने ः ३५०

भृगुनंदन
लेखिका ः
डॉ. भारती सुदामे
प्रकाशक ः विजय प्रकाशन, नागपूर 
किंमत ः ६५० रुपये   
पाने ः ६८५

स्पोर्टस करिअर 
लेखक ः डॉ. श्रीराम गीत, आशिष पेंडसे
शब्दांकन ः पूनम छत्रे 
प्रकाशक ः मनोविकास प्रकाशन, पुणे
किंमत ः १६० रुपये.   
पाने ः १८८