प्रकाशक ः सकाळ प्रकाशन, पुणे

शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

द्राक्ष उत्पादन नोंदवही
लेखक ः डॉ. एस. डी. रामटेके
किंमत ः १४० रुपये
पाने ः १०३

सकाळ करिअर गाईड
किंमत ः २५० रुपये
पाने ः २४०

कुक्कटपालन 
लेखक ः वसंत हिंगणे
किंमत  ः ३७५ रुपये.
पाने ः २५५

ग्रामपंचायत ः कारभार आणि कारभारी
लेखक ः ग. शां. पंडित
किंमत  ः १८० रुपये .
पाने ः १२८

सकाळ इयर बुक
किंमत ः ३५० रुपये.
पाने ः ४५६

द्राक्ष उत्पादन नोंदवही
लेखक ः डॉ. एस. डी. रामटेके
किंमत ः १४० रुपये
पाने ः १०३

सकाळ करिअर गाईड
किंमत ः २५० रुपये
पाने ः २४०

कुक्कटपालन 
लेखक ः वसंत हिंगणे
किंमत  ः ३७५ रुपये.
पाने ः २५५

ग्रामपंचायत ः कारभार आणि कारभारी
लेखक ः ग. शां. पंडित
किंमत  ः १८० रुपये .
पाने ः १२८

सकाळ इयर बुक
किंमत ः ३५० रुपये.
पाने ः ४५६