स्वागत

शुक्रवार, 15 जून 2018

प्रकाशक ः सकाळ प्रकाशन, पुणे

CURRENT UPDATES
किंमत ः १४० रुपये.
पाने ः १४२

ग्रामपंचायत कारभार आणि कारभारी
लेखक ः ग. शां. पंडित
किंमत ः १८० रुपये.
पाने ः १२८


प्रकाशक ः  स्नेहल प्रकाशन, पुणे 

चाणाक्ष
लेखक ः बाबू गंजेवार
किंमत ः ३५० रुपये
पाने ः ३१२

प्रकाशक ः सकाळ प्रकाशन, पुणे

CURRENT UPDATES
किंमत ः १४० रुपये.
पाने ः १४२

ग्रामपंचायत कारभार आणि कारभारी
लेखक ः ग. शां. पंडित
किंमत ः १८० रुपये.
पाने ः १२८


प्रकाशक ः  स्नेहल प्रकाशन, पुणे 

चाणाक्ष
लेखक ः बाबू गंजेवार
किंमत ः ३५० रुपये
पाने ः ३१२

अध्यात्म विवरण 
लेखक ः डॉ.मधुसूदन वासुदेव बागडे
किंमत ः २५० रुपये.
पाने ः २११