जीवनशैली

प्रत्येक जण जन्माला एकटा येतो आणि एकटाच हे जग सोडून जाणार. हे प्रत्येक जिवाच्या जगण्याचे सत्य आहे. पण जगताना मात्र प्रत्येकाला साथीची आवश्यकता भासतेच. मार्गदर्शनासाठी पालक,...
जानकीची आई सांगत होती, ‘जानकी लहानपणी अखंड प्रश्न विचारायची; इतकी की तिला आम्हाला सांगायला लागायचं, ‘बाई गं, आता जरा गप्प बसायला काय घेशील?’ पण आता मात्र तोंड उघडून एक शब्द...
अनेकदा बेशिस्तीमुळेच ट्रॅफिक जाम होत असतो. वाहनांची वाढलेली संख्या, फेरीवाले, रस्त्यांची कामे, खड्डे वगैरे गोष्टी पूरक असतात. त्या दिवशीही असाच ट्रॅफिक जाम झाला होता....
अक्काचा हसरा चेहरा पाहून कावेरी जराशी थबकली. तिला वाटलं खूप दमलोय आपण. दोन दिवसांपूर्वी जेएफकेवरून निघाली होती. इतका मोठा प्रवास केला होता तिनं. १२ तासांहून जास्त. इतक्या...
एक भक्कम साथ आणि सकारात्मक युती याचे परिणाम हे नेहमीच कोणालाही प्रगतीकडे नेणारे असतात. युती बिघडली की बरेचसे बिनसून जाते. राष्ट्रीय पातळीवरच ही बाब महत्त्वाची आहे असे नाही....
‘मैत्रीचे झाड’.. हे असे झाड आहे, जे कधी वाकत नाही, तुटत नाही, कोमेजत नाही, जीवनात वादळे आली तरी सावरायला मदत करते.. तीच खरी मैत्री...  ही अशी सुभाषिते, वचने, सुविचार...