जीवनशैली

शिक्षणाने मेकॅनिकल अभियंता.. एका प्रख्यात कंपनीत अनेक वर्षे नोकरीही केली. नोकरीच्या शेवटच्या टप्प्यात सहज म्हणून पत्नीबरोबर नर्मदा परिक्रमा करत असताना आपणही आता आयुष्यात...
मध्यंतरी कोणीतरी बोलताना सहज असे म्हणून गेले, ‘बरे झाले आपण या विषयावर बोललो. खूप नवीन गोष्टी समजल्या. मला एक नवीन दृष्टी मिळाली.’ बोलणारा बोलून गेला, मात्र माझे मनन आणि...
बिरबलाच्या चतुरपणाचा दाखला देणाऱ्या असंख्य गोष्टींनी आपलं लहानपण समृद्ध केलंय. त्यातलीच एक गोष्ट. अकबर बादशहा आणि बिरबल एकदा बाहेर फिरत होते. वाटेत आजूबाजूची दृश्यं पाहून...
प्रत्येक कामाचे/कर्माचे काही ना काही उद्दिष्ट असते किंवा एक परिणाम असतो. पण त्या परिणामात न गुंतता मनापासून काम केल्यास ते अधिक गुणवत्तापूर्वक होते. कर्म करण्याची सुंदर...
शाहीनबाग हा नवीन संदर्भ आहे. परंतु हा प्रश्‍न जुना आहे. कारण वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी भारताला 'फोडा व राज्य करा' हे धोरण सप्रेम भेट म्हणून दिले. भेटवस्तूवर जास्त प्रेम असते...
आपल्या आसपासची माणसे, काही नाती यांबद्दल आपले अनेकदा पक्के ठोकताळे असतात. उदा. आई अशीच असते. आजी अशीच असते. वडील, आजोबा असेच असतात.. वगैरे वगैरे... थोडक्‍यात, प्रत्येकवेळी...