कुटुंब

मेष : ग्रहांची अनुकूलता वाढत जाईल, तेव्हा कृतीवर भर जास्त राहील. व्यवसायात चांगली घटना व चांगली बातमी कळेल. मंगळ तुम्हाला कार्यमग्न ठेवेल. नवीन ओळखीचा लाभ होईल. नोकरीत...
मेष : ‘हाती घ्याल ते तडीस न्याल’ या म्हणीचा अनुभव मिळेल. प्रत्येक गोष्ट पूर्ण करण्याची घाई असेल. व्यवसायात रोखीचे व्यवहार करताना दक्षता घ्यावी. चुकीची संगत टाळावी. कामात...
मेष : ग्रहांची मर्जी राहील. व्यवसायात कर्तव्याला प्राधान्य द्यावे. कार्यक्षेत्र विस्तृत करून उलाढाल वाढवावी. पैशाची तजवीज होईल. नोकरीत कामाचा ताण कमी करण्यासाठी...
मेष : व्यवसायात योग्य वेळी योग्य व्यक्तींची मिळालेली संगत उपयोगी पडेल. निर्णय अचूक ठरतील. मनातील बऱ्याच काळ रेंगाळत असलेल्या इच्छा पूर्ण होतील. चांगली बातमी कळेल. नोकरीत...
मेष ः तुमच्या आनंदी व उत्साही स्वभावाला खतपाणी घालणारे ग्रहमान आहे. व्यवसायात कार्यपद्धतीत बदल घडवून कामांना वेग आणाल. ओळखीतून नवीन कामे मिळतील. नोकरीत अवघड कामाची जबाबदारी...
मेष ः कामाचा उत्साह वाढवणारे ग्रहमान आहे. व्यवसायात अवघड वाटणाऱ्या कामात यश मिळवाल. पैशाची स्थिती सुधारेल. नोकरीत थोड्या वेगळ्या कामामुळे सतर्क राहाल. योग्य वेळी योग्य...