पर्यटन

परमेश्वराने जेव्हा जग निर्माण केले तेव्हा अनेक चमत्कार दाखवले. उंचच उंच पर्वत, अथांग समुद्र, विस्तीर्ण पसरलेली वाळवंटे, घनदाट जंगले... काय काय निर्माण केले! परत प्रत्येकाचे...
आज शहरातील सिमेंटच्या जंगलात माणूस इतका अडकून पडला आहे, की स्वतःभोवती पसरलेल्या निसर्गाच्या अफाट सौंदर्याचा अनुभव घ्यायला, पाहायला त्याला सवडच नाहीये! पण मी मात्र अशी अनेक...
मी  आणि माझा नवरा राजेंद्र दोघंही भटक्‍या जमातीतले. दोघंही आधीपासून गडवेडे! मग पुढं चिरंजीवांनाही तीच लागण झाली, तर त्यात नवल ते काय? एकमेव सुटीचा दिवस रविवार. त्यामुळं...
खेडहून बिरमणीच्या बाजूनं हातलोट घाट चढून मकरंदगडाच्या माथ्यावर पोचलो आणि पूर्व-पश्‍चिमेच्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगा न्याहाळू लागलो. रसाळगडाची धार, त्याचं पठार, उंचावलेला...
नुकताच कोकण दौरा झाल्याने प्रचितगड ट्रेकला जाऊ की नको या विचारात मी होतो. थोडा आजारी असल्याने बहुतेक मला ट्रेक रद्द करावा लागणार असे वाटत होते. पण औषध घेऊन रात्री घरी...
सातपुड्याच्या पर्वतराजींनी वेढलेलं, एका बाजूला उंचच उंच डोंगर तर तितक्‍याच खोल दऱ्या. प्रचंड अशी गवताळ कुरणं, ज्यामध्ये अनेक घाटांचा मेळ आहे असं हे मेळघाटचं जंगल. अमरावती...