शब्दकोडे ३६

किशोर देवधर
सोमवार, 28 जून 2021

शब्दकोडे ३६

आडवे शब्द : 
१.     कोंबड्याने बांग देण्याची, तांबडं फुटण्याची वेळ, 
३.     खबरदारी, सावधानता, 
६.     कपड्याला आतून लावलेले कापड,
७.     शरीराचे अवयव, 
८.     कौमार्याचा बहर किंवा ताप चढण्यापूर्वी अंगावर येणारे शहारे, 
११.     धूळ किंवा फुलातील कण, 
१२.     शिक्षा म्हणून खालच्या जागेवर केलेली नियुक्ती, डिमोशन, 
१५.     वैकुंठ, 
१७.     स्थिरस्थावरता, बस्तान, 
१८.     करवंटी किंवा तांबड्या व काळसर चौकटीतले लुगडे, 
२०.     आश्चर्य, विलक्षण गोष्ट, 
२२.     गुन्हेगारांचा परस्परांमधील सहकार, 
२४.     गरम पाणी कोमट करण्यासाठी घातलेली थंड पाण्याची भर, 
२५.     गुप्त चर्चा, 
२७.    आवाहन किंवा हाक,
२८.     पिरपिर, मागे टुमणे लावणे, 
३०.     शेंडीभोवतालचे केसांचे वर्तुळ, 
३१.     बायकोचा भाऊ, मेव्हणा

उभे शब्द : 
१.     शूर, पराक्रमी, 
२.     आपल्या देशाचे ‘सत्यमेव जयते’ हे बोधवाक्य या उपनिषदातून घेतले आहे, 
३.     सरकारी कागद, 
४.     नाशवंत, नष्ट होणारे, 
५.     शैक्षणिक वर्षाचा एक भाग, 
७.     समुद्राच्या लाटांचा आवाज, 
९.     सोशीक, सहनशील, 
१०.     मिळमिळीत, बेचव, 
११.     मदनाची सखी, 
१३.     या प्रारंभाला घडाभर तेल लागते, 
१४.     झाडाच्या बुंध्यातील पोकळी, 
१५.     कायदा, नियम, 
१६.     साष्टांग नमस्कार, 
१८.     शंकराला वाहिले जाणारे त्रिदल, 
१९.     हुकमी, खात्रीशीर, 
२१.     झाडाची अंतर्साल, वनवासात जाताना रामाने याची वस्त्रे परिधान केली होती, 
२२.     राज्यसभा व लोकसभा, 
२३.     कोकणातील वतनदार, 
२४.     क्षणभर विश्रांती, 
२५.     इमारतीच्या दोन खांबांमधील जागा किंवा ओटीचे कापड, 
२६.     कापडाचा व्यापारी किंवा सध्या शहरांना आलेले गलिच्छ स्वरूप, 
२८.     कोहळा किंवा राखाडी, 
२९.     लाकडाचा भुगा

संबंधित बातम्या