शब्दकोडे १२

किशोर देवधर
सोमवार, 3 जानेवारी 2022

शब्दकोडे १२

आडवे शब्द : 
१.     दुर्दैवी, कमनशिबी, 
३.     नुकसान झाल्यास भरपाई मिळण्याची व्यवस्था, 
५.     पोलाद, लोखंड, 
७.     पदवी, किताब, 
९.     सत्तेचा काळ, अंमल, 
१०.     खाण्याचे जोडे, 
१३.     प्रवासातील भाग, सैन्याचा तळ, 
१४.     कागद मोजण्याचे एक परिमाण, 
१६.     परामर्श किंवा वृत्त, 
१७.     एक हजार किलोचे वजन, 
१८.     नेत्र, डोळे, 
१९.     कासंडी, दूध काढण्याचे विशिष्ट आकाराचे पात्र, 
२०.     अवडंबर, अवाजवी महत्त्व, 
२१.     संकटांची मालिका, 
२३.     तसा, त्याप्रमाणे, 
२५.     दिशाभूल, भ्रम किंवा हंसाच्या जातीचा एक पक्षी, 
२९.     फुटून वेगळे राज्य स्थापन करणे, वेगळी चूल मांडणे, 
३१.     क्रौंच, चक्रवाक पक्षी, 
३२.     गुरे बांधण्याची दोरी

उभे शब्द : 
१.     प्रत्येक कलेत प्रवीण, 
२.     जारणमारणाचा एक प्रकार, 
३.     आर्त स्वरातील विरह गीत, 
४.     बुद्धिबळातील विजय, सरशी, 
६.     घोडा गाढव संकरित प्राणी, 
८.     तंटा, वाद, 
११.     प्रफुल्लित, ताजेतवाने, 
१२.     अंतर्भाव, सामील केलेले, 
१३.     शत्रूची स्वारी, आक्रमण, 
१५.     खाताना होणारा तोंडाचा आवाज, 
२१.     आशीर्वाद किंवा साखळी जोडणारा भाग, 
२२.     असा राजा म्हणजे सार्वभौम, सम्राट, 
२४.     आश्रय, आसरा, 
२६.     गंडेरी, सोललेल्या उसाचा तुकडा, 
२७.     लेखाचा आराखडा, ढांचा, 
२८.     व्यासपीठ, 
३०.     हा असेल तरच देव

संबंधित बातम्या