संपादकीय

समाज म्हटला, की चांगल्याबरोबरच वाईट-विकृत लोक असणारच. असे असले तरी हे प्रमाण खूप कमी, नगण्य असायला हवे. त्याचप्रमाणे चांगल्यांचा त्यांच्यावर वचक असायला पाहिजे. पण अलीकडच्या...
आपल्या समाजात महिला विषय तसा पूर्वीपासूनच दुर्लक्षित आहे. मग त्यांचे आरोग्य किंवा इतर समस्यांचा प्रश्‍नच येत नाही. मात्र, महिलांनी आपल्या पातळीवर आपले काही प्रश्‍न...
या जगात मरणाइतके शाश्‍वत दुसरे काहीही नाही, हे खरे असले तरी ते स्वस्तही असता कामा नये. ते अटळ असले तरी काहीही चूक नसताना, कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे जर कोणाला त्याने अवचित गाठले...
एकविसावे शतक आहे. मुलगा - मुलगी भेद आतापर्यंत नाहीसा व्हायला हवा. पण मधेच एखादी अशी बातमी कानावर येते, की हा भेद कमी होण्याऐवजी वाढलाय की काय अशी शंका येऊ लागते. आजच्या काळात...
आपल्या समाजात काही गोष्टी थांबायचे नावच घेत नाहीत. उदा. महिला किंवा दुर्बलांवरील अत्याचार, त्यांचे शोषण वगैरे. त्यातच ‘आत्महत्या’ ही बाबही येते. या सगळ्या दुर्दैवी गोष्टी -...
आपला अधिकार नेमका कशावर असतो? आपल्या नावावरचे घर यापासून ही यादी सुरू होते, ती जमीन, दागिने, नवरा, बायको, मुले, आई वडील... अशी कितीही लांबवता येऊ शकते. मात्र या यादीत स्वतःचे...