एकूण 3 परिणाम
जीवनाचे रंग हे विविध असतात आणि त्यांच्या छटा तर अगणितच. माणसाला रंगांची ओढ असते. रंगांविना हे जग कसं दिसलं असतं, याची आपण...
देवघेवीतून खाद्यसंस्कृतीचा प्रसार होतो, हे खरंच. पण या देवघेवीला चालना देणारी मंडळी असली, तर तिच्यात एक वेगळीच जान येते....
खाद्यपदार्थांची नावं हा एक रोचक विषय आहे. त्यातही अनेकदा गमती होतात. आपण ज्याला ‘शंकरपाळे’ म्हणतो, ते खरं तर ‘शकरपारे’ किंवा ‘...