एकूण 2 परिणाम
''वेरॉनिका डिसाइड्स टू डाय'' हे असं खरं तर कोणाचं तरी मरण सजेस्ट करणारं किंवा अशा अर्थाचं नाव असणारं पुस्तक असू शकेल? पण आहे......
मी  चौथीत असताना आजोबा गेले, आजोबा म्हणजे माझ्या आईचे वडील. खरंतर त्या वयातल्या मला माणूस जातो म्हणजे नेमकं काय होतं, हे...