एकूण 2 परिणाम
सोशल मीडियाची जोरदार चर्चा आहे. व्यक्त होण्यासाठी अनेकांना हे माध्यम खूपच चांगले वाटते. मात्र प्रत्येक गोष्टीच्या दोन बाजू असतात...
उंच उंच इमारती.. त्यातल्या वरच्या मजल्यावरून अचानक काहीतरी खाली फेकलं जातं.. ते काहीतरी खाली पडलेलं प्रेक्षकांना दिसतं. ते असतं...