एकूण 2 परिणाम
मागच्या लेखात आपण उभयचरांची आणि त्यातही मुख्यत्वे बेडकांची ओळख करून घेतली. या लेखात आपण त्यांच्या प्रजननाची माहिती करून घेऊ....
आठवडाभर दुर्गम भागात फक्त राहायचंच नाही तर रोज जवळपास १०-१५ किमी पायी फिरून वाघ आणि इतर प्राण्यांच्या अस्तित्वाच्या खुणा...