एकूण 2 परिणाम
उंच उंच इमारती.. त्यातल्या वरच्या मजल्यावरून अचानक काहीतरी खाली फेकलं जातं.. ते काहीतरी खाली पडलेलं प्रेक्षकांना दिसतं. ते असतं...
तीन हजार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. मगधात चंद्रकेतू नावाचा राजा राज्य करीत होता. राजा होता, राज्य होते पण राज्य करण्यासारखे होतेच काय...