एकूण 3 परिणाम
या  जगात प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे. जन्माला - अस्तित्वात आलेली प्रत्येक वस्तू-गोष्ट कधी ना कधी नष्ट होणार आहे; संपणार आहे. पण...
एकविसावे शतक आहे. मुलगा - मुलगी भेद आतापर्यंत नाहीसा व्हायला हवा. पण मधेच एखादी अशी बातमी कानावर येते, की हा भेद कमी होण्याऐवजी...
आपला अधिकार नेमका कशावर असतो? आपल्या नावावरचे घर यापासून ही यादी सुरू होते, ती जमीन, दागिने, नवरा, बायको, मुले, आई वडील... अशी...