एकूण 3 परिणाम
मित्रांबरोबर खेळून आल्यावर रुआन म्हणाला,  Sorry Aaru, फ्रेंड्सनी हाक मारल्यामुळे information अर्धवट राहिली, महिन्यांच्या नावांची...
उंच उंच इमारती.. त्यातल्या वरच्या मजल्यावरून अचानक काहीतरी खाली फेकलं जातं.. ते काहीतरी खाली पडलेलं प्रेक्षकांना दिसतं. ते असतं...
आपल्यापैकी बहुतेक सर्वच आपल्या नेहमीच्या रहाटगाडग्यात अडकलेले असतो. दररोज सकाळी उठा, घरची कामे करा, मुलांना शाळेत सोडा, कामावर जा...