एकूण 5 परिणाम
चहूबाजूंनी निराशाजनक बातम्या कानावर येत असताना वाऱ्याची हलकीशी झुळुक अंगावर यावी तशी एक बातमी आली.. आदिवासी महिला लवकरच एसटी बस...
काय सांगताय काय! Free of आणि free from यांचा समानार्थी वाक्‍प्रचारासारखा उपयोग करताना ऐकले आहे. उदा. It was finally in 1947 that...
आज आमच्या घरी एक solid कांड झाला. (कांड म्हणजे मोठी घटना. मी पार्सल समोर एकदा असं म्हणाले तर ती म्हणाली ‘काय झालं? कांड? हे काय...
काही चित्रकारांना निसर्गाऐवजी शब्द आणि अक्षरांची चित्रे काढायला आवडतात!  कलेचे जग भले मोठे आहे. इतके कलाप्रकार असू शकतात की...
काय सांगताय काय!  एखाद्या adjective म्हणजेच विशेषणाचे adverb म्हणजेच क्रियाविशेषण करायचे झाल्यास इंग्रजीमध्ये साधारणतः त्यापुढे...