एकूण 31 परिणाम
आज सतीशनं एक कोडं आणलं होतं, मुलं आल्याबरोबर ते त्यानं सांगितलं... ‘कागदाची तीन एकसारखी; पण वेगवेगळ्या रंगांची पाकिटं आहेत. एक...
‘आज मला जमेल असं सोपं कोडं दे ना आजी!’ नंदूनं आल्या आल्या विनवलं. मालतीबाई हसून म्हणाल्या, ‘ठीक आहे. समजा तुझ्यासमोर तीन बुंदीचे...
आज नंदूनं एक कोडं आणलं होतं. त्यानं ते सर्वांना सांगितलं... “एक गोगलगाय विहिरीच्या तळाशी आहे. विहिरीची भिंत फार गुळगुळीत आहे. ती...
“आपण ९ चौकोनांचा जादूचा चौरस पहिला होता आणि १ ते ९ अंकांचे असे किती चौरस तयार करता येतील हे तुम्ही शोधणार होतात...” मालतीबाईंनी...
‘आज फार मोठ्या मुलांच्या मोजण्या नको देऊ आजी. जरा लहान मुलांना सहज जमतील असे खेळ दे ना!’ नंदूनं आल्या आल्या म्हटलं. ‘ठीक आहे. हा...
घराबाहेर पडल्यावर एकदम पाऊस पडायला लागला म्हणून नाना आडोशाला थांबले होते. निघतानाच छत्री घ्यायला हवी होती, हे ते स्वतःलाच सांगत...
‘गेल्या वेळी नंदू, तू ओळीनं माणसं बसवताना मित्र शेजारी बसणार असले, तर रचना कशा मोजायच्या याचा विचार करायचा म्हणत होतास. तर ती...
‘आज आपण गणितातलं नवं चिन्ह पाहू या,’ मालतीबाई म्हणाल्या. ‘ते कोणते?’ नंदूचा प्रश्‍न आला. ‘गुणाकार, भागाकार, बेरीज किंवा वजाबाकी...
‘काल आमच्या घरी एक गंमत झाली. आपण गेल्या वेळी ठरवलं होते ना, की संख्यावाचन सोपे करायचे! पंचवीसऐवजी वीस पाच, सदतीस ऐवजी तीस सात...
शीतलने गेल्या वेळेचे कोडे सोडवून आणले होते. ‘भीमा आणि धर्मा, प्रत्येकाला ‘क्ष’ नारळ सोलायला दिले होते. प्रथम धर्माने चुकून...
समस्त खगोल आणि विज्ञानप्रेमी मंडळींच्या दृष्टीने १० एप्रिल २०१९ हा अत्यंत आनंददायी आणि उत्साहाचा असा दिवस. आइन्स्टाईनने १९१५ साली...
हर्षाने सुरवातीलाच उत्साहाने सांगितले, ‘आज मी एक कोडे तयार केले आहे, पाहा. माझ्या आईचे वय माझ्या वयाच्या चौपट आहे. आणखी पाच...
‘आज ते वह्या आणि पेन्सिली यांचे कोडे सोडवून दाखवणार आहेस ना?’ नंदूने आल्याबरोबर विचारले. ‘पण तुम्ही काय प्रयत्न केला आहे त्यासाठी...
‘आज आपण कोडी सोडवू या का? आकडेमोड नको फारशी...’ नंदूने सुरुवातीलाच सूचना केली. ‘ठीक आहे. हे छोटेसे कोडे पाहा आधी... एक मुलगा आहे...
‘आ जी, आज जरा सोपी कोडी देशील का?’ नंदूने विचारले. मालतीबाई हसून म्हणाल्या, ‘हो, पाहुया जरा सोपी कोडी! प्रत्येकाने सोडवायचा...
‘गणितात आकडेमोड असावीच लागते का? अगदी कमी आकडेमोडीचे गणित असते का?’ आल्या आल्या नंदूने विचारले. ‘साधारणपणे गणितात थोडी आकडेमोड...
‘आजी, तू गेल्या वेळेला कोडे दिले होतेस ते नंदूने आणि मी खूप प्रयत्न करून सोडवले,’ हर्षा आल्याबरोबर म्हणाली. ‘काय होते बरे ते कोडे...
‘आज तुम्हाला एक गोष्ट सांगते.’ मालतीबाई सुरुवातीला म्हणाल्या. नंदू लगेच उद्‌गारला, ‘पण तुझी गोष्ट गणिताशी संबंधित असेल होय ना?’...
शीतलने सुरुवातीलाच सगळ्यांना एक कोडे घातले.. ती म्हणाली, ‘अकबराच्या दरबारात एक माणूस आला, म्हणाला - माझ्या कोड्याचे उत्तर देऊ...
‘आ ज आणखी एक कोडं पाहू या का? त्यातही मोठी आकडेमोड नसेल, पण तर्कशुद्ध विचार आणि अगदी लहान मोजणी असेल..’ बाईंचे बोलणे मुलांना पसंत...