यशोगाथा

त्याच्या मनाच्या तळात असलेला संताप, त्यानं बोलून मोकळं झाल्याशिवाय शांतावायचा नाही हे माहीत होतं मला. किती वेळा, किती प्रकारे त्याला बोलतं करायचा प्रयत्न केला. कधी रागावले.....
भावेशला नोकरी नसे त्या मधल्या काळात त्याच्या जिभेला तलवारीची धार चढे. मग छोट्यातल्या छोट्या गोष्टीवरून तो माझे वाभाडे काढी आणि बरेचवेळा या स्फोटाचा शेवट माझ्या अंगावर वस्कन...
अलीकडे भावेश फार उदास राहायला लागला. त्याचं कशातच लक्ष नसे. खूप महिने ज्या भावेशबरोबर पुण्यात हिंडले फिरले, गप्पा मारल्या, त्या भावेशच्या स्वभावाच्या अनेक कंगोऱ्यांना मी...
व्यवस्थापनशास्त्राचे गुरू म्हणून ज्यांचा उल्लेख करावा असे डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर आणि डॉ. शरू रांगणेकर यांचे अलीकडेच निधन झाले. हे दोघे आणि डॉ. दिलीप सरवटे ही मराठी त्रयी...
हिंदी चित्रपट संगीताचा सुवर्णकाळ खऱ्या अर्थाने सोनेरी झाला तो अनेक गुणी कलाकारांमुळे. गायिकांबद्दल बोलायचे तर १९४९ नंतर लता-युग सुरू झाले. लताच्या गायकीची अफाट रेंज पाहून...
आपल्या नकळत आपण मनाशी काही गोष्टींच्या संगती लावत असतो. मी पहिल्यांदा गोमुख-गंगोत्री ट्रेकला गेले होते, वळणावळणाच्या अरुंद पायवाटेवर एका बाजूला खोल दरीत सतत गंगेची साथ, एका...