करिअर

कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजे भागधारकांचे आणि सदस्यांचे हित लक्षात घेऊन विशिष्ट मूल्ये, व्यवस्था आणि नियमांनुसार चालणारी कंपनीची शासनव्यवस्था. थोडक्‍यात खासगी कंपन्यांनी...
कोणत्या राज्यात ’हॉर्नबिल महोत्सव २०१७’ला सुरवात झाली आहे? अ. आसाम   ब. मणिपूर   क. अरुणाचल प्रदेश   ड. नागालॅंड   जागतिक एड्‌स...
राष्ट्रीय राष्ट्रीय पोषण मोहीम बालकांचे कुपोषण, खालावलेला जन्मदर आणि खुरटी वाढ अशा समस्यांवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकार ‘राष्ट्रीय पोषण मोहीम‘ राबविणार आहे. या...
काय सांगताय काय!  Few हा खरेतर एक सरळ, साधा, सोपा असा शब्द आहे. तुम्ही विचार करत असाल, की या इतक्‍या सामान्य अशा शब्दाच्या उपयोगामध्ये काय बरे चूक होऊ शकते. नेमके हेच...