एंटरटेनमेंट

आडवे शब्द :  १.     काम, क्रोध वगैरे माणसाचे सहा शत्रू,  ४.     कुंपणाचे लाकडी किंवा लोखंडी मोठे दार,  ६.     ...
आडवे शब्द :  १.     म्हणजे फसवणे, डोळ्यात धूळ फेकणे,  ६.     अरण्य, जंगल,  ७.     पाण्यात भिजलेली,  ८....
आडवे शब्द :  १.     झोप मोडणे,  ३.     बागकामाचे एक हत्यार,  ८.     खाताना होणारा तोंडाचा आवाज,  १०....
आडवे शब्द :  १.     अशिक्षित, सहीदेखील करता न येणारा,  ५.     नांगीचा दंश,  ७.     व्यवसाय, धंदा,  ८....
आडवे शब्द :  १.     शुष्क पदार्थ खाल्ल्याने घशास कोरड पडून गिळण्यास होणारा प्रतिबंध,  ३.     त्वरित फळ देणारे शंकर या अर्थाचे एक नाव...
आडवे शब्द :  १.    सर्व दिशा जिंकणारा, जगज्जेता,  ३.     पखालीने पाणी भरणारा पाणक्या,  ५.     नेत्र, डोळे,...