अप्सरेला लाजवेल असं अश्व नृत्य.. सारंगखेड्यातील चेतक फेस्टिवल मधून