स्वागत

शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

शब्दांच्या पलीकडचे
लेखक ः कविता मेहेंदळे 
प्रकाशक ः मधुश्री प्रकाशन, पुणे
किंमत ः २४० रुपये.   
पाने ः १५६

नर्मदातिरी मी सदा मस्त
लेखक ः सदानंद येरवेडकर
प्रकाशक ः मधुश्री प्रकाशन, पुणे
किंमत ः ३८० रुपये.   
पाने ः २५२

शब्दांच्या पलीकडचे
लेखक ः कविता मेहेंदळे 
प्रकाशक ः मधुश्री प्रकाशन, पुणे
किंमत ः २४० रुपये.   
पाने ः १५६

नर्मदातिरी मी सदा मस्त
लेखक ः सदानंद येरवेडकर
प्रकाशक ः मधुश्री प्रकाशन, पुणे
किंमत ः ३८० रुपये.   
पाने ः २५२

वेध घेत आकाशाचा
लेखक ः गोविंद केळकर
प्रकाशक ः मिलिंद प्रकाशन, बेळगाव 
किंमत ः ८० रुपये.    
पाने ः ६८

धन्य आनंद दिन
लेखक ः गोविंद केळकर
प्रकाशक ः मिलिंद प्रकाशन, बेळगाव
किंमत ः २२० रुपये.   
पाने ः १९६