स्वागत

शुक्रवार, 15 जून 2018

सॅंडविचेस 
लेखक ः शेफ विराज आठवले
किंमत ः २९९ रुपये.
पान ः २०५

१०१ ब्रेकफास्ट रेसिपीज 
लेखिका ः कांचन बापट
किंमत ः ९९ रुपये.
पाने ः ६२

उपकरण एक पदार्थ अनेक 
लेखिका ः वसुंधरा पर्वते
किंमत ः २५० रुपये.
पाने ः १९८

शल्यविद जॉन हंटर
लेखक ः डॉ. सतीश देशपांडे
किंमत ः ४९९ रुपये.
पाने ः ३५०

सॅंडविचेस 
लेखक ः शेफ विराज आठवले
किंमत ः २९९ रुपये.
पान ः २०५

१०१ ब्रेकफास्ट रेसिपीज 
लेखिका ः कांचन बापट
किंमत ः ९९ रुपये.
पाने ः ६२

उपकरण एक पदार्थ अनेक 
लेखिका ः वसुंधरा पर्वते
किंमत ः २५० रुपये.
पाने ः १९८

शल्यविद जॉन हंटर
लेखक ः डॉ. सतीश देशपांडे
किंमत ः ४९९ रुपये.
पाने ः ३५०

१०१ बेबी फूड
लेखिका ः कांचन बापट
किंमत ः १०० रुपये.
पाने ः ७०

सुरुची 
लेखिका ः इंदिरा परचुरे
किंमत ः ३९९ रुपये.
पाने ः ५५८

ब्लू व्हेल
लेखक ः प्रविण दवणे
किंमत ः २०० रुपये.
पान ः १४२

काळं पांढरं 
लेखिका ः माधुरी तळवलकर
किंमत ः २५० रुपये
पाने ः १८२

शिस्त 
लेखिका ः डॉ. विद्या दामले
किंमत ः १८० रुपये.
पाने ः १२६

नस्त्या उचापती 
लेखक ः सु. ल. खुटवड
किंमत ः १७५ रुपये.
पाने ः १५८

सापशिडी
लेखक ः प्रवीण दवणे
किंमत ः २०० रुपये.
पाने ः १३४

औद्योगिक अन्नपूर्णा 
लेखिका ः 
डॉ. मालती कारवारकर
किंमत ः १०० रुपये.
पाने ः ७०