स्वागत        

शुक्रवार, 15 जून 2018

प्रकाशक ः जयको पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई

दैनिक प्रेरणा
लेखक ः रॉबिन शर्मा
किंमत ः १९९ रुपये.
पाने ः २००

अद्भूत यश
लेखक ः रॉबिन शर्मा
किंमत ः २१० रुपये.
पाने ः १६६


प्रकाशक ः उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे

रम्य आठवणी 
लेखक ः द.श्री. चंदावरकर
किंमत ः २०० रुपये.
पाने ः १४४

प्रकाशक ः जयको पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई

दैनिक प्रेरणा
लेखक ः रॉबिन शर्मा
किंमत ः १९९ रुपये.
पाने ः २००

अद्भूत यश
लेखक ः रॉबिन शर्मा
किंमत ः २१० रुपये.
पाने ः १६६


प्रकाशक ः उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे

रम्य आठवणी 
लेखक ः द.श्री. चंदावरकर
किंमत ः २०० रुपये.
पाने ः १४४

मनपाखरु
लेखिका ः जयश्री भडकमकर
किंमत ः १९५ रुपये
पाने ः ९३