स्वागत

शुक्रवार, 15 जून 2018

वरातीमागून घोडं
लेखक ः सु.ल. खुटवड
किंमत ः २०० रुपये.
पाने ः १५०

स्त्री-लिपी 
लेखिका ः डॉ. नीलिमा गुंडी
किंमत ः २२५ रुपये.
पाने ः १७४

माझी माणसं 
लेखिका ः डॉ. लीला दीक्षित
किंमत ः १८० रुपये.
पाने ः १५८

वरातीमागून घोडं
लेखक ः सु.ल. खुटवड
किंमत ः २०० रुपये.
पाने ः १५०

स्त्री-लिपी 
लेखिका ः डॉ. नीलिमा गुंडी
किंमत ः २२५ रुपये.
पाने ः १७४

माझी माणसं 
लेखिका ः डॉ. लीला दीक्षित
किंमत ः १८० रुपये.
पाने ः १५८

मेनका नियतकालिकात प्रकाशित कथांचे संकलन

पिंपळपान १
किंमत ः २२५ रुपये.
पाने ः २१३

पिंपळपान २
किंमत ः
२५० रुपये.
पाने ः २१२

पिंपळपान ३
किंमत ः
२५० रुपये.
पाने ः १९८

पिंपळपान ४
किंमत ः
२५० रुपये.
पाने ः २१४