पर्यटन

पृथ्वीवरची अनेक भूरूपे आजही अनाकलनीय, रहस्यमय, गूढरम्य आणि तितकीच विलक्षण आकर्षक आहेत. निरनिराळ्या ठिकाणी आणि निरनिराळ्या खडकांत तयार झालेल्या आणि जगभर पसरलेल्या नैसर्गिक...
मला विशेष उत्सुकता होती ती चेट्टीनाडमधल्या लोकांबद्दल आणि त्यांच्या घरांबद्दल जाणून घायची. या प्रांतातील घरे स्थापत्य कलेचा उत्कृष्ट नमुना आहेत. साधारणपणे तीन-चार फुटी दगडी...
अरण्यवाचन करताना झाडांना विसरून चालणार नाही; त्यांची थोडी तरी ओळख करून घ्यावीच लागेल. उदाहरणार्थ, किमान झाड कोठे आहे हे लक्षात ठेवले, तर एखादा पक्षी कोणत्या झाडावर दिसला हे...
ढगांनी आच्छादलेली डोंगरांची रांग. समुद्रावरून येणारा वारा झाडांशी झोंबाझोंबी करी आणि वाऱ्याचे संगीत ऐकू येत येई. मधूनच पिवळे किंवा लाल डोके असलेले पक्षी गवतावर येऊन दाणे टिपत...
असे म्हणतात की नर्मदा परिक्रमा मार्गावर अश्वत्थाम्याचा वास आहे. तो या ना त्या रूपाने दर्शन देतो व अवघड प्रसंगी येऊन त्यातून निघण्याचा मार्च दाखवतो म्हणे. मग आमची त्याची भेट...
मोजण्यापलीकडे असणाऱ्या छोट्या पक्ष्यांचा प्रचंड थवा आकाशातच वेगवेगळे आकार घेत, उंचावरून खाली; खालून वर, वरूनच डाव्या दिशेला, तेथून झपकन उजवीकडे, तेथून तिरकस बाणासारखा परत उंच...