पर्यटन

अरण्यवाचन करताना झाडांना विसरून चालणार नाही; त्यांची थोडी तरी ओळख करून घ्यावीच लागेल. उदाहरणार्थ, किमान झाड कोठे आहे हे लक्षात ठेवले, तर एखादा पक्षी कोणत्या झाडावर दिसला हे...
ढगांनी आच्छादलेली डोंगरांची रांग. समुद्रावरून येणारा वारा झाडांशी झोंबाझोंबी करी आणि वाऱ्याचे संगीत ऐकू येत येई. मधूनच पिवळे किंवा लाल डोके असलेले पक्षी गवतावर येऊन दाणे टिपत...
असे म्हणतात की नर्मदा परिक्रमा मार्गावर अश्वत्थाम्याचा वास आहे. तो या ना त्या रूपाने दर्शन देतो व अवघड प्रसंगी येऊन त्यातून निघण्याचा मार्च दाखवतो म्हणे. मग आमची त्याची भेट...
मोजण्यापलीकडे असणाऱ्या छोट्या पक्ष्यांचा प्रचंड थवा आकाशातच वेगवेगळे आकार घेत, उंचावरून खाली; खालून वर, वरूनच डाव्या दिशेला, तेथून झपकन उजवीकडे, तेथून तिरकस बाणासारखा परत उंच...
समुद्रतळावर मोठ्या संख्येने असलेले पर्वत विविध आकाराचे, विस्ताराचे आणि प्रकारांचे असतात. प्रत्येकाची जन्मकथाही वेगवेगळी असते. त्यांचे एक प्रचंड मोठे विश्वच समुद्रतळावर...
निसर्गाशी एकरूप होणे, सांस्कृतिक महत्त्व असलेले वृक्ष जोपासणे, वनस्पती वैविध्य राखणे, पर्यावरण शुद्ध राखणे, मनःशांती आणि ध्यानधारणेसाठी योग्य झाडांची निवड करून शुद्ध वातावरण...