शब्दकोडे २५

किशाेर देवधर
सोमवार, 5 एप्रिल 2021

शब्दकोडे २५

आडवे शब्द : 
१. तीर्थयात्रेवरून परतल्यावर घातलेले ब्राह्मणभोजन, 
३. अशक्त, दुबळा, 
७. वीज कोसळणे, 
८. पिशाच्च, भूत, 
९. चंद्र किंवा शंकराचा वार, 
१०. दुर्दशा, 
११. पाहण्यासारखे, सुंदर, 
१३. गेरू, तांबडी माती, 
१४. इच्छा, 
१५. रोमांच, 
१८. क्रांतिवृत्ताच्या सत्तावीस भागांपैकी प्रत्येक, यासारखे रूप असावे पण हे हातावर मात्र पडू नये, 
२०. तिन्हीसांजेची उजळणी, 
२२. क्षयरोग, 
२३. अनिर्बंध, मुक्त, 
२४. धेंड, बडे खटले, 
२६. अरण्यात राहून भोगावे लागणारे कष्ट, 
२७. कुंपणाच्या दाराची झडप, ही बैल गेल्यावर लावून काय उपयोग?, 
२८. खिंडार, मोठे भोक, 
३०. टवटवी, 
३१. इस्लाम धर्मशिक्षक

उभे शब्द : 
१.    मृदंगाच्या तोंडाभोवतालचे कातडी कडे, 
२.    घोड्याच्या खळगीवर असलेले
    शुभचिह्नातक केसांचे वेटोळे, 
३.    कापडी भिंत, 
४.    हत्तीच्या गंडस्थळातून स्रवणारा रस, 
५.    चव कळणारे इंद्रिय, जीभ, 
६.    म्हणजे लाक्षणिक अर्थाने सिंहासारखा शूर, 
९.    एकदाचा काय तो बरा वाईट निकाल लावणे, 
१०.    प्रारब्ध, प्राक्तन, 
१२.    सफलता, 
१३.    बंदिशाळा, तुरुंग, 
१६.    पाटी, मोठी टोपली, 
१७.    अयोग्य, चुकीचे, 
१८.    नायट्रोजन, 
१९.    परका, तिऱ्हाईत, 
२०.    आबाळ, हेळसांड, 
२१.    समुद्रातील वणवा, 
२४.    उंचावरून कोसळणारा पाण्याचा लोंढा, धबधबा, 
२५.    कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज किंवा मशिदीतून केलेला पुकारा, 
२८.     सज्जन, सुस्वभावी, 
२९.    गुरे बांधण्याची लांब दोरी

संबंधित बातम्या