शब्दकोडे ३४

किशोर देवधर
सोमवार, 14 जून 2021

शब्दकोडे ३४

आडवे शब्द : 
१.     म्हणजे लाक्षणिक अर्थाने ऐट, तोरा मिरवणे, 
६.     अंबाडीसारखे तंतू असणारी वनस्पती, ज्यूट, 
७.     समक्षता, ताडून पाहणे, 
८.     तक्तपोशी, लाकडी फळ्यांचे छत, 
१०.     पूर्वीच्या एक आण्याचे संबोधन, 
१३.     पत्नी, बायको, 
१४.    तोंडातोंडी चालत आलेली गोष्ट, आख्यायिका, 
१६. बाहेर जाण्याचा मार्ग, 
१८.     नगद, रोख पैसे, 
१९.     वियोग, ताटातूट, 
२०.     सजावटीचे चंदेरी तंतू, 
२३.     मशाल, मोठी दिवटी, 
२५.     शरीरयष्टी किंवा सोवळ्याचे वस्त्र, 
२८.     आंब्यातील बी, कोय, 
३०.     कपाळावर पडणारी नापसंतीदर्शक रेषा, 
३१.     अगदी चोख, शुद्ध सोने, 
३२.    साधा, प्रामाणिक

उभे शब्द : 
१.     नुकतीच फुटलेली मिशी, 
२.     अरण्यात राहून भोगावे लागणारे कष्ट, 
३.     कापडाचा गठ्ठा, 
४.     पहारेकऱ्याची चौकी, 
५.     होळीला महत्त्व असणारी एक अमली वनस्पती, 
६.     या पात्रात जेवावे पण याखालचे मांजर होऊन राहू नये, 
८.     पतंगाच्या काड्यांना विशिष्ट प्रकारे बांधलेला दोरा, 
९.    हालचालींवर ठेवलेली बारीक नजर, 
१०.     पर्वतावर स्वारी करणारा, 
११.     रस काढून राहिलेला भाग, 
१२.    हट्ट, दुराग्रह, 
१४.    नियम, वहिवाट, 
१५.     पुरणाची करंजी, 
१६.     ज्याला खरकट्याचा स्पर्श नाही असे किंवा अशा पात्रात पदार्थ करपत नाही, 
१७.    सूर्याचे एक नाव, 
२१.     धान्याचा भाजून फुलवलेला धान्याचा दाणा, 
२२.     जमिनीची नोंद ठेवणारा सरकारी कर्मचारी, 
२४.     बोली पुकारून केलेली विक्री, 
२६.     झडप घालण्यासाठी आड लपून बसणे, 
२७.     डोक्याला झालेली जखम, 
२९.     छाप, मुद्रा, 
३०.     इच्छा, अस्तित्व किंवा गाडीचा कणा

संबंधित बातम्या