शब्दकोडे ३७

किशोर देवधर
सोमवार, 5 जुलै 2021

शब्दकोडे ३७

आडवे शब्द : 
१.     लेखणी झिजवण्याचे काम, कारकुनी, 
३.     धिप्पाड, शक्तिशाली, 
६.     अडचण किंवा गरज, 
७.     उणीव, पोकळी किंवा वाळवी, 
९.     आपटून डोके फुटणे किंवा प्रेतदहनाच्यावेळी कवटी फुटणे, 
१३.     भाजीपाल्याचे शेत, वावर, 
१४.     नाटकात भूमिका करणाऱ्‍यांची ओळख करून देणे, 
१६.     नाळके, प्रयोगशाळेतील एक उपकरण, 
१८.     रिकामा, 
१९.     देहान्ताचे शासन देण्याचा अणकुचीदार खांब, 
२०.     अनेक पाय असलेला कीटक किंवा रहस्य, 
२१.     तिढा, गुंतागुंत, 
२२.     सिद्ध, तयार, 
२३.     चूक, घोटाळा, 
२५.     दालन, विभाग, 
२७.     डेरा, मोठे मडके, 
२८.     उपास, जेवणाला खाडा, 
२९.    धागे तुणून वस्त्राचे भोक बुजवण्याची क्रिया, 
३१.     थांग, जलाशयाची खोली, 
३२.     कामाचा थकवा, 
३३.     सुज्ञ, जाणणारा, 
३४.     राजाची गादी, सिंहासन

उभे शब्द : 
१.     पाषाण, मोठा दगड, 
२.     जायबंदी, जखमी, 
३.     शेवट, निकाल, 
४.     टपाल, पत्रे, 
५.     दुर्मीळ, क्वचित आढळणारा, 
६.     क्रांतिवृत्ताच्या सत्तावीस भागांपैकी प्रत्येक, यासारखे रूप असावे पण हे हातावर मात्र पडू नये, 
८.     वेळेचे भान ठेवून योग्य निर्णय घेणारा, 
१०.     खुंटी मजबूत करण्यासाठी ठोकलेली काटकी, 
११.     विट तयार करण्याचा साचा, 
१२.     तरंगिणी, नदी, 
१५.     सुगंध, सुवास, 
१६.     धातूवर नक्षीकाम करणारा, 
१७.     अंगावर काटे असलेला प्राणी, 
२०.     दगड मारण्याचे दोरीचे साधन, 
२३.     वर्दळ, गर्दी, 
२४.     फरक, अंतर, 
२६.     जैन मुनी, 
३०.    चिथावणी, आतून उत्तेजन

संबंधित बातम्या