शब्दकोडे ४१ 

किशोर देवधर
सोमवार, 9 ऑगस्ट 2021

शब्दकोडे ४१ 

आडवे शब्द : 
१.     फारसा नट्टापट्टा न करता साधी राहणारी स्त्री, 
३.    मिठाईवरील चांदी, 
५.     पद्धत, प्रकार, 
६.     बांधकाम सरळ रेषेत झाले की नाही हे पाहण्याचे गवंड्याचे साधन, 
७.     आधण, उकळी, 
९.     धातूच्या पात्राचे भोक दुसऱ्‍या धातूचा डाग देऊन बुजवण्याची क्रिया, 
१०.     गावातील जुनी वस्ती असलेला भाग, 
११.     निमित्त, कारण, 
१३.     गावातील कुलकर्णी, जमिनीची नोंद ठेवणारा, 
१५.     घसट, जवळीक, 
१७.     डोंगरावरील नागमोडी रस्ता, 
१८.     निरर्थक गोष्ट किंवा आटलेली गाय किंवा म्हैस, 
२०.     बयाणा, आगाऊ दिलेली रक्कम, 
२१.     ग्रंथातील निवडक भाग, उतारा, 
२२.     नकली केसांचा वेणीचा जोड, 
२३.     अंथरुण, बिछाना, 
२४.     गाढव, 
२६.     संशय, आरोप, 
२७.     धातूची मात्रा किंवा एक शास्त्र, 
२९.     रोगाचा प्रादुर्भाव, बाधा, 
३०.     पनवती, अपशकुन

उभे शब्द : 
१.     बचत, खर्चात कपात, 
२.     शेष, शिल्लक, 
३.     गुऱ्‍हाळातील उसाचा रस निववण्यासाठी ज्यात ओततात ती खाच, 
४.     खोटी, रखडपट्टी, 
५.     कुलक्षय, निर्वंश, 
६.     पडवी, सोपा, 
८.     शैली, धाटणी, 
१०.     दरवाजा, दार, 
१२.     अंड्यातील पिवळा भाग, 
१४.     जोडे, वहाण, 
१६.     उदंड, अमाप, 
१७.     भाव कमी करण्यासाठी घातलेली     हुज्जत, 
१८.     बहिणीचा मुलगा, 
१९.     एक महाकाय सस्तन जलचर, 
२१.     वसुंधरा, अवनी, 
२३.     पागोट्याचा लोंबता पदर, 
२४.     उठवले किंवा जिवाचे केले जाणारे     जंगल, 
२५.     अफलातून, 
२७.     युद्ध किंवा वाळवंट, 
२८.     काठी, क्रिकेटमधील स्टंप 

संबंधित बातम्या