शब्दकोडे ४३

किशोर देवधर
सोमवार, 23 ऑगस्ट 2021

शब्दकोडे ४३

आडवे शब्द : 
१.     म्हणजे राजहंसाकडे असतो तो सारासार विचार, 
६.     लवण, खारट पदार्थ, 
८.     नामस्मरण, 
१०.     चिकाटी, निश्चय, 
११.     अगदी पूर्णपणे उघडे दार, 
१२.     पुळका, उमाळा, 
१३.     वृत्तपत्रातील छोटा संपादकीय लेख, 
१४.     ओतीव लोखंड किंवा एक जिल्हा, 
१६.     कापूस भरलेला बिछाना, गादी, 
१८.     हारोळी, मोठी करंजी, 
२०.     पुस्तकाचे मागचे पान, 
२३.     कडवे कडधान्य, 
२४.     चांगले वाजणारे, आपले नाणे असे असावे, 
२७.     महिरप किंवा धनुष्य, 
२९.     हा शोभेसाठी वस्त्राला लावावा पण कुणापुढे घोळू नये, 
३०.     सरकारी मुखत्यारपत्र, 
३१.     पक्षकार, वकिलाचे गिऱ्‍हाईक

उभे शब्द : 
१.     कमळ किंवा मोती, 
२.     कृश, खंगलेला, 
३.     थोडी करमणूक, 
४.     ग्रहताऱ्‍यांचा संचारमार्ग, 
५.     जुन्या, कर्मठ विचारसरणीचा, 
७.     खाचखळगे असलेले, गुळगुळीत नसलेले, 
९.     वस्तू घट्ट दाबून धरण्याचे हत्यार, 
१०.    प्रयोगशाळेतील चुनखडीचे पाणी, 
१४.     लाल रंगाचे कंदमूळ ज्यातून साखर काढतात, 
१५.     लाचार, निरुपाय, 
१७.     देवाचा निर्णय किंवा छतावरील मातीचे पन्हळ, 
१८.     या लाकडातही देव असतो, 
१९.     हे वाकडे असले तरी मुलांना सरळ     करण्यासाठी लावावे लागते, 
२०.     पडक्या घराचे सामान, 
२१.     विचारणा, चौकशी, 
२२.     तांदळाचे तुकडे, 
२३.     चादर, गोधडी, 
२४.     दगडाचा हा लहान तुकडा टाकून खोलीचा अंदाज घेतात, 
२५.     दर्यावर्दी, तांडेल, 
२६.     सत्यांश, खरेपणा, 
२८.     शीर, धमनी, 
२९.     चिकटवण्याचा द्राव, डिंक
                        ००००००

संबंधित बातम्या