शब्दकोडे ३

किशोर देवधर
सोमवार, 11 ऑक्टोबर 2021

शब्दकोडे ३

आडवे शब्द : 
१.     एक महाभयंकर नरक, 
३.     खिन्न, उदास, 
६.     राजस्थानात आढळणारी पण सध्या दुर्मीळ होत चाललेली पोपटाची एक जात, 
८.     गंडेरी, सोललेल्या उसाचा तुकडा, 
९.     नीट विरजण न लागलेले दही, 
११.     बांगलादेशचे चलन किंवा पैसा, 
१३.     संच किंवा भोपळे एकत्र बांधून केलेले नदी पार करण्याचे साधन, 
१४.     बंधन, फास, 
१६.     खांबावर आडवी टाकलेली तुळई, 
१७.     तेल घालण्याचे समईचे तोंड, 
१९.     बेदिली, कलह, 
२२.     शंभर वर्षे जगणारा, 
२४.     पावसाळी हवेचे एक विशेषण, 
२५.     माळेतील मधला लोंबता मणी, 
२७.     वार्धक्य, म्हातारपण, 
२८.     नौकेचे कापडी अवजार, 
२९.     बुद्धिबळातील विजय, सरशी, 
३०.     पांढरा गुलाबी पाणपक्षी किंवा सूर्याचा पहिला किरण, 
३२.     नाजूक किंवा चंचल, 
३३.     दैव, नशीब, 
३४.    रूप, सौंदर्य

उभे शब्द : 
१.     भयंकर कृत्य, 
२.     शिरस्ता, रिवाज, 
३.     कृपण, कंजूष, 
४.     युद्ध किंवा वाळवंट, 
५.     पिशाच्च, भूत, 
७.     नृप, राजा, 
९.     अमर्याद किंवा विस्मयकारक, 
१०.     विट तयार करण्याचा साचा, 
१२.     मृत्यूच्या अधीन गेलेला, मरण पावलेला, 
१५.     लठ्ठ, जाडजूड, 
१८.     नावाड्याचे पाणी कापण्याचे साधन, 
२०.     चांगले आयुष्य आणि निकोप प्रकृती, 
२१.     चरबी, 
२३.     किरीट, मुकुट, 
२४.     हौद किंवा यज्ञाची खाच, 
२५.    लाल रंगाचा किंवा तांब्याचा, 
२६.     जास्तीतजास्त, कहर, 
२८.     देवी, कांजिण्या वगैरे विकार झाल्यास या देवीला साकडे घालतात, 
३१.     सत्कृत्याचे फळ
                

संबंधित बातम्या