शब्दकोडे २4

किशोर देवधर
सोमवार, 28 मार्च 2022


शब्दकोडे २4

आडवे शब्द : 

१.     अप्सरा, 
४.     पिकदाणी, थुंकण्याचे पात्र, 
५.     प्रेक्षणीय स्थळांची सहल, यात्रा, 
७.     वाडवडिलांच्या कमाईवर ऐषोरामात जगणारा, 
८.     मडक्याचा हा तुकडा कुणाच्या तरी डोक्यावर फोडला जातोच, 
१०.     लिहिता वाचता येणारा, 
११.     वृक्ष, झाड, 
१३.     उत्पन्न किंवा बाजारात येणारा माल, 
१४.     हार, पराभव, 
१६.     ढाक, वस्ताद, 
१७.     खर्च, 
१८.     सिंहिणीचा बछडा, 
२०.     मुस्लिम वस्तादाची कबर, 
२१.     युद्धातील समेट, 
२३.     क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, 
२७.     मोठा नगारा, 
२८.     सुगंधी धूर सोडणारा पदार्थ किंवा     मांजराची एक जात, 
२९.     सोटा, दंडुका, 
३०.     धातूवर नक्षीकाम करणारा

उभे शब्द : 
१.     आटोपशीर, लहानसे पण सोयीचे, 
२.     उमाळा, कंठ दाटून येणे, 
३.     कामगारांवर देखरेख ठेवणारा, सुपरवायझर, 
४.     पूर्वी संस्थानिकांना दिला जाणारा भत्ता, 
६.     स्मश्रू, तीर्थस्थानी केलेले मुंडन, 
९.     प्रभुत्व, वर्चस्व, 
१०.     भक्ष्य, शिकार, 
१२.     समक्षता, ताडून पाहणे, 
१३.     हेळसांड, दुर्लक्ष, 
१४.     तंगडतोड, 
१५.     जंगलात राहणारे प्राणी, 
१९.     हाताचा अंगठा आणि तर्जनी ताणून होणारे अंतर, 
२२.    पिवळसर फुले येणारा एक औषधी वृक्ष, याच्या मोठ्या आकाराच्या फुलांची भजी करतात, 
२३.     कमीत कमी, 
२४.     शिखर, माथा, 
२५.     चव, रुची, 
२६.     आग रामेश्वरी लागल्यावर हा सोमेश्वरी जाऊन काय उपयोग?, 
२८.     भरून येणारी छाती
 

संबंधित बातम्या