शब्दकोडे २९

किशोर देवधर
सोमवार, 9 मे 2022

शब्दकोडे

आडवे शब्द : 
१.     विष्णूने पृथ्वीतलावर दुसरा अवतार घेण्याचा पौष महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील दुसरा दिवस, 
५.     दुकानात जमणारे विक्रीचे पैसे, 
६.     आडदांडपणे घाईगर्दीत केलेले काम, 
९.     घरात वापरण्याची पादत्राणे, 
११.     जास्तीतजास्त, कहर, 
१३.     बालिश, 
१५.     शेतात प्रथमच आलेल्या पिकाचा दिलेला थोडा नमुना, 
१७.     नीट विरजण न लागलेले दही, 
१८.     घटस्फोटितेला देण्याचा चोळी बांगडीचा खर्च, 
१९.     भृंगराज, केशवर्धक सुगंधी वनस्पती, 
२०.     आगआग करणारे, जाळणारे, 
२२.     द्रवपदार्थ साठवण्याचे मोठे उभट पात्र, 
२५.     आपले राष्ट्रीय फूल, कमळ, 
२६.     मधे जीभ घालून चुकीचे उच्चार करत बोलणारा, 
२८.     मोठी विहीर किंवा गुजरातमधील एक जिल्हा, 
२९.     उबदार मुलायम पांघरूण, 
३०.     वृंदावनातील यमुना नदीचे एक संबोधन

उभे शब्द : 
१.     घराणे, संतती, 
२.     पहारेकरी, 
३.     नस, धमनी, 
४.     उठाणू, गळू, 
५.    आळी, लहान रस्ता, 
७.     फेरी मारून केलेला पहारा, 
८.     सजावटीचा तक्ता, 
९.     भंडारा, प्रसादाचे जेवण, 
१०.     पनवती, अपशकुन, 
१२.     शुद्ध, लक्ष, 
१३.     बैलांचा सण, 
१४.     कंपासमधील एक उपकरण, 
१५.     उदंड, अमाप, 
१६.     क्रमवारी व्यवस्था, ही आपली लावून घेण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो, 
१८.     या पात्रात येण्यासाठी आडात पाणी असायला लागते, 
२१.     खाण्याचे शिंपले, 
२२.    कोरडे कुंकू, 
२३.     गज, सळई, 
२४.     ही दुसऱ्‍याला घालता येते, प्रसंगी फिरवताही येते, 
२६.     लसणाची पाकळी किंवा दह्याची कवडी, 
२७.     जबरी चोरी, दरोडा, 
२८.     चामडी दोरी किंवा खटला भरणारा

                     ००००००

संबंधित बातम्या