यशोगाथा

काळाच्या पुढची दूरदृष्टी आणि कामाचा झपाटा या दोन्ही बाबतीत राहुलकुमार बजाज यांच्याकडून स्फूर्ती घेण्यासारखे पुष्कळ आहे. थोड्याच क्षेत्रांवर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करून ‘सरळ...
शीतयुद्धाची परिसमाप्ती कोणाच्या जयापराजयाने झाली नाही. रशियाने एकतर्फी माघार घेतली आणि इतिहासाच्या नाटकामधील एका तणावग्रस्त अंकावर पडदा पडला. प्रतिस्पर्ध्याच्या अंगाला भिडून...
मला फार उदास वाटायला लागलं, तशी मी गाणी बंद करून टाकली. डोक्याखाली एक.. दोन पायात एक.. हाताखाली एक अशा उशा घेऊन मी झोपायचा प्रयत्न करू लागले. जसजसा प्रयत्न गहिरा करू लागले...
..आणि आईनं माझ्या आठवणीत पहिल्यांदाच मला पोटाशी धरलं. मी बिलगले होते तिला अगदी बाळासारखी. मला माझ्या आतला सुप्त धुमसता अग्नी शांतावल्यासारखा वाटला. मी डोळे मिटून तिच्या...
आई म्हणाली, ‘‘कसं असतं ना, मुलं लहान असतात तोवर वेळ पुरत नाही नि नंतर वेळ कसा घालवायचा समजत नाही. आपलं दुखरं मन किती काळ आपलं आपण गोंजारत बसायचं! आहे हे असं आहे, एकदा पटवून...
त्याच्या मनाच्या तळात असलेला संताप, त्यानं बोलून मोकळं झाल्याशिवाय शांतावायचा नाही हे माहीत होतं मला. किती वेळा, किती प्रकारे त्याला बोलतं करायचा प्रयत्न केला. कधी रागावले.....